WeAct – משפחה אנושית ערה רבת גילאים, צבעים וסגנונות, כישורים, וכישרונות, אשר התאספה במכנה משותף של גילוי רצון אמת להתפתח ולהייטיב בכל המערכות הקיומיות: התנהלות תבונית של קהילות, יוזמות לחירות אמת, בריאות כדרך חיים, מינוף תקשורת ואנרגיה חופשית, גישות פרקטיות ליצירת מערכות מקיימות, חינוך וחניכה מצמיחה לתודעה ערה, אומנות ניגון שירה וחדוות חיים. הדרך בה הלך כל אחד ואחת מאיתנו הובילה אותנו לכדי ההבנה הפשוטה שהחיים והבחירות שלנו שלובים זה בזו ובכדי ליצור עולם ראוי עבורנו ועבור הדורות הבאים, עלינו לפעול יחד בהרמוניה ובערבות הדדית. אנו חוקרי אמת עצמאים ובלתי תלויים, נאמנים לערכי הליבה וחוקי הבריאה, ושואפים לקיים אורח חיים בריא בחיבור עם הטבע הסובב. הדלת פתוחה וכולם/ן מוזמנים/ות לבוא ולהיכנס בשער.

מתנת החיים קוראת לכולנו לקחת יוזמה, לבסס אמון, לחשוב ביצירתיות ולבטא את הכישרון שאנו. הזדמנות לגלם את מה שתמיד היה בתוכנו, תוך מודעות לחוקים הבלתי ניתנים לשינוי של החיים. הגענו לצומת אשר אותה צפינו מראש בה האמת הולכת ומתגלה לעיני כל, לאחר שנים ויובלות של הכחשה וסבל אנושי, של נפרדות ומאבק, תם ונשלם – לא עוד! בנקודה משמעותית זו, מתגשם החזון העתיק והמרגש, מורשת אקו-רוחנית אשר מסייעת לכולנו להתעלות מעל החשיבה הצרה ולחזור לתבונה האינסופית של הלב האנושי. ראש ולב מאוחדים מולידים את עידן השלום והנחת עלי אדמות.

מפרשי התודעה נפתחים. יחד משיטים/ות את הספינה אל מעבר למציאות הדחוסה, הזיהום והמיסוך, ההישרדות היומיומית והמאבק הבלתי פוסק, וחוצים /ות את מנגנון הסחות הדעת המתוחכם. בתעוזה ובלהט מגשימים את קפיצת הדרך למציאות של נחת רוח, חידוש האיזון , שפע ושגשוג. כשאנו מחוברים/ות ללב וחיים/ות את החיים במלואם, אנו בערות ובמודעות לערבות ההדדית ולכח הבורא והיוצר שאנחנו כאחד. מחוברים/ות לזיכרון המקורי, בנחישות ובתבונה מתעוררים/ות ליכולות החדשות שלנו, הנהגה פנימית ערכית וריבונות אישית. 

באחריות אישית ובהודיה מנתבים/ות לנתיב האוהב עבור כל בני האדם באשר הם, קרובים ורחוקים. מתעוררים/ות מאלפי שנות אפילה ומחזירים/ות את הקרינה הפנימית מתוכנו המממשת נוכחות נדיבה ואוהבת. פעימה בין היחיד לכלל ובין הכלל ליחיד – מארג מעשי פועם המונגש לכולם. ניגון הבריאה נשמע מחדש. זוהי פניה לכל הברואים כולם להכיר ולהוקיר באחד שאנחנו, ממוקדים במשימתנו באומץ ובענווה. נוהגים ביושרה, בנדיבות לב בחמלה ובאמון. מלווים בהשגחה פרטית של הנשגב. בהוקרה ובכבוד לכל אלו המקדישים/ות את חייהם לאמת, לכל הערים/ות והמתעוררים/ות המאירים/ות את מהותינו הנצחית.

יחד - בוראים מציאות!

ערכי ליבה

המצפן לאורו נבראת מציאות

קול קורא!

מצטרפים/ות לעשייה

ערוץ WeAct

חוקרים ומדברים אמת

We-CommuniTree

עץ החיים - חיבורים ומפגשים