תודה על רוחב ליבך

לתרומה באמצעות העברה בנקאית

1

בצעו העברה

פרטי החשבון להעברה: וויאקט (ע"ר) | בנק 12 - פועלים | סניף 653 - קדימה | חשבון 331118

שימו לב, יש לציין עבור מה התרומה: (ניתן לבחור תחום אחד בלבד)

זו התרומה ראשונה שלכם?

2

לאחר ביצוע ההעברה יש למלא את הטופס הבא:

קול קורא!

מצטרפים/ות לעשייה

We-CommuniTree

עץ החיים - חיבורים ומפגשים

ערוץ WeAct

חוקרים ומדברים אמת

מה מתרחש בקרוב?

אינטראקציה אנושית אמיתית

תודה על רוחב ליבך

בקרוב יישלח מייל אישור. יחד בוראים מציאות!