חשוב! לקבלת קבלה במייל אנא זכרו בסוף התהליך כאשר אתם מגיעים לשלב הסיום של התהליך ב Pybox ללחוץ על כפתור השיתוף, לציין בגוף המייל שם מלא, סכום ולשלוח למייל של WeAct 

דוגמא למסך הסיום של התהליך

*במידה ותרמתם לנו בעבר, וקיבלתם את הקבלה במייל, אין צורך לעשות את פעולת השיתוף. 

Logo White no BG@2x