ערכי הליבה הינם ערכי יסוד, התשתית המהותית, החברתית, והרוחנית לאורם הוקמה ופועלת WeAct. ערכי ליבה אלו הינם המצפן, ליבת אש התמיד, אליה נשוב בכל עת על מנת להזכיר לעצמנו מאין באנו ולאן אנו הולכים. הניצוץ אשר יאיר כל אחד ואחת מאיתנו באופן מתמשך ובלתי ניתן לעצירה, הבא לידי ביטוי בדוגמא אישית ומימוש מעשי ביומיום כבני אדם, כמשפחה וכקהילה. ערכי הליבה הינם אבני דרך לאנושיות שלמה המתהווה כאן ועכשיו אל מול עינינו.

הגיעה העת  - יחד בוראים מציאות !

חיבור

יצירת חיבור בתקשורת מכבדת מבוססת אהבה. 

רקמת השדה האחד – פעולה בהרמוניה, הדדיות, חביבות הלב וערבות הדדית.

מסכימים לא להסכים – ישוב מחלוקות בשיח קשוב ובנועם. 

מאני לאין – שיתוף פעולה באחדות נטולת אגו ונפרדות.

השלם הגדול מסך חלקיו – הכח העצום שאנו יחד.

בחיבור אמת נשמע הביטוי היחודי של כל פרט.

תקשורת

שקיפות מלאה – זרימת הידע והמידע בין כל נקודות השדה בזמן אמת. 

אנונימיות – שמירה על פרטיות כערך מכבד ומעורר אמון.

קוד פתוח – בסיס מידע, ידע ומתודולוגיות, לשימוש / פיתוח מוצרים
/טכנולוגיה/ מייזמים להפצה חופשית.

מיזוג כישורים וכישרונות  – מימוש חכמת ההמון בהשראה נוכחת.

רציפות – תנועה מתמשכת ונחושה – יצירת אנרציה צוברת תאוצה. 

תקשורת מחברת חוצת גבולות, יבשות, עמים ותרבויות.

אחריות ומחויבות

מנהיגות טבעית – הנהגה מתחלפת לפי תחומי עניין, כישורים וכשרונות בכל שדות החיים.

מעבר מחשיבות עצמית לחשיבה עצמאית מחברת ותומכת.

לבטא את האור שאני וללכת בענווה באורו של הזולת.

מחוייבות ואחריות אישית לצמיחה, להתעוררות כל יושבי הארץ, להעלאת המודעות, השמחה, שיתוף פעולה מכבד ושמירה על משאבי הטבע.

נחישות התמדה ומסירות ליצירת מציאות מייטיבה.

יושרה

דרך הישר – הגינות, יושר, כנות, התנהלות בהתאם לחוקי הטבע  – חוקי הבריאה. 

ישר-אל צינור המשמש מעבר ישיר מהמקור לכל אדם ללא פיתולים והתפצלויות. 

מהימנות – פה ולב שווים. במחשבה דיבור ומעשה. 

טוהר – בטוהר המילה, טוהר המחשבה ובמעשה נטול מניע אישי.

אמון

ריפוי האמון הבסיסי בעצמי, בזולת ובבריאה.

השלת מעטים, מסיכות, דפוסי חשיבה, והכרה מבוססת נפרדות.

מעשה, מחשבה, ופעולה באינטימיות ואותנטיות נוכחת.

שפע

התנהלות בכלכלה חדשה מבוססת שפע, שגשוג, חירות אמת ונגישות למשאבים – אדמה, מים, אוויר, מזון, בית, מרפא, תנועה ותקשורת חופשית לכל אדם.

ביסוס קהילות התומכות האחת בשנייה אשר אינן תלויות בגורמים חיצוניים לקיום צרכיהן הבסיסיים. 

פעולה מעשית של שתילת יערות מאכל למען רווחת הפרט, הכלל והדורות הבאים.

הכרת והוקרת ערך הדברים, דיוק וכבוד בניהול המשאבים ושמירה על הסביבה. 

נתינה וקבלה כבסיס לזרימת שפע החיים ללא מאמץ.

אצילות הרוח – גילוי רצון ופעולה מעשית להרבות חסדים. 

התפתחות ולמידה

חקר נפלאות הבריאה והתודעה בשמחת הלמידה וחדוות הגילוי.

חקר העצמיצמיחה, העצמה והתעוררות מתמשכת.

הקשבה והתבוננות בפתיחות וגמישות מחשבתית.

דוגמא אישית הלכה למעשה – נאה דורש ונאה מקיים.

אבחנה חדה בין פיתוי להזדמנות

השתוקקות נאצלת למימוש מארג החיים הפועם

הדדיות בלמידה – מודעות לרוח הפועמת המחברת בין הדורות – התבונה הנצחית הנוכחת מאז ימי בראשית, זקני השבט והאמהות, ולמען ילדים ובני נוער החיים בחירות אמת.

קפיצת הדרך

מעבר מכלכלת חסר לכלכלת שפע.

קפיצה מהרגלי התחשבנות, מעמדות ובידול – לנתינה ברוחב לב ובכבוד לזולת.

מעבר משיעבוד תרבות הצריכה  – לקסם הפשטות.

מעבר מפרסום ושליטת תאגידים, תארי סרק ותהילה עצמית – לקבוצות הפועלות בשיתוף ובחירות אמת.

תודעה בוראת – פיתוח האמון בהתרחשות המידית של הדברים.

אמנות החיים – ביטוי יצירתי ספונטאני, ניגון ריקוד שירה ויצירה כחלק מהותי ביומיום.  

 

חמלה

רגש מודע לזולת, המלווה כל מחשבה ומעשה. 

אורח רוח ורגישות לכל אדם באשר הוא  – ואהבת לרעך כמוך.

טיפוח וגישה מאוזנת כלפי עצמינו וכלפי כל אחד ואחת.

תחושה של אחווה כוללת – רקמה אנושית אחת חיה.

חיים יקרי ערך

טיפוח הקדושה הטבעית לשמחת החיים.

מודעות לשרשרת ההשלכות של כל פעולה, תוך גילוי רצון טבעי לתועלת הכלל.

חיים באיזון עם הבריאה – בכבוד לטבע, למשאביו, לחי, לצומח ולכל משפחות האדמה.

שלום פנימי וחיצוני – הכרה והודיה על נוכחות הנשגב בכל הקיים. 

חירות אמת אהבה.

באנו לעשות - יחד בוראים מציאות !

ערוץ WeAct

חוקרים ומדברים אמת

דף הבית

יחד בוראים מציאות

We-CommuniTree

עץ החיים - חיבורים ומפגשים