יוזמות

פרוייקט גן עדן מ

מחדשים ימינו כקדם, מתעוררים למהותינו הנצחית  – חירות אמת!. חוברים יחד ללמידה ומימוש מעשי בפעולה הדדית, תוך מודעות לחשיבות הרבה של מזון נקי מריסוסים, סביבה נקייה ממזהמים, ושחרור משליטה של בעלי אינטרסים. טיפוח השימוש באנרגיה חופשית ושימור המגוון הביולוגי – גישה הוליסטית ליצירת מערכות מקיימות.

יחד שבים להרמוניה הטבעית בין האדם, האדמה, הטבע והבריאה ויוצרים מארג שיתופי פעולה פורה הפועם בכל הרבדים. מפגשים בשטח בכוונת לב משותפת לעשייה עם האדמה, רכישת מיומנויות חדשות לדרך חיים בתואם עם חוקי הבריאה. קידום מרחבים להתפתחות אישית, שבטית וקהילתית.. אנושות בעלת מצפון המקיימת חברה מכבדת, בהדדיות ללא תנאי עם הבריאה כולה.

השפע קיים. אנו פועלים בהודיה וענווה מתוך אחדות, ממלאים את צרכיו זה של זו באמצעות אינטראקציות יומיומיות ונטיעת מרחבי גן עדן לשגשוג ורווחה אמיתיים, לנו, לילדינו ולדורות הבאים – למען קדושת החיים!

כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה (דברים כ', יט') – כולנו משפחה, שבט, עם – אנושות אחת.

יוזמות

שגשוג חירות ושמחה

We-CommuniTree

עץ יוזמות - חיבורים ומפגשים

תרומות

תודה על רוחב ליבך

ספריית התכנים

ידע וכלים לעתיד של חירות

עמוד הבית

יחד בוראים מציאות

Logo White no BG@2x