We-CommuniTree

מלאכה עיסוק ותעסוקה מ

פיטרו אותך? דורשים ממך בדיקה כל יומיים? רוצה עיסוק בסביבה מכבדת, איכותית ושמחה? בוחר/ת לנוע לעיסוק בתחום/באיזור חדש? כל האפשרויות פתוחות – יש מי שמחכה לך במיוחד! כל משבר הוא הזדמנות – ולא, זו לא קלישאה!

בעל.ת עסק? חשוב לך להעסיק ללא סלקציה? לשמור על מרחב עבודה ללא הפלייה, מידור וכפייה? להתנהל עם א.נשים מוכשרים.ות שרוח חדשה מפעמת בהם.ן? כאן המקום להפגיש, להתעדכן, לעשות את החיבורים, לקבל תמונה כוללת על מקומות/ מייזמים ופרויקטים רלוונטיים, ליצור קשרים חדשים ולעשות את המלאכה במקום המתאים עם הא.נשים הנכונים.ות

בקיצור - טוב שבאתם/ן

חירות, אמת, אהבה, שיגשוג, שפע ואחווה לכולם/ן.

בקרוב!

כאן תעלה רשימה של קבוצות תמיכה לפי אזורים, קבוצות של מחפשי עיסוק, מלאכה, וקפיצה לחיים חדשים, קבוצים של עסקים המעסיקים ללא אפליה, אוגדן מסמכים למפוטרים / חוקים להתנהגות מול המעסיקים הקודמים, עורכי דין ואנשים מקצוע, קבוצות תמיכה נפשית, הזדמנויות לשתפ״ים, קורסים להעצמה אישית, מיקוד וכלים לעתיד החדש. 

יוזמות

שגשוג חירות ושמחה

We-CommuniTree

קהילתיות שורשית - חיבורים, יוזמות ומפגשים

תרומות

תודה על רוחב ליבך

ספריית התכנים

ידע וכלים לעתיד של חירות

עמוד הבית

יחד בוראים מציאות

Logo White no BG@2x