היום 19.8.2021

07:00-08:00

שם תוכנית / פרק

תיאור קצר לורם איפסום דולור סיט אמט

שם סדרה

08:00-09:30

שם תוכנית / פרק

תיאור קצר לורם איפסום דולור סיט אמט

שם סדרה

10:30-11:15

שם תוכנית / פרק

תיאור קצר לורם איפסום דולור סיט אמט

12:00-13:30

שם תוכנית / פרק

תיאור קצר לורם איפסום דולור סיט אמט

שם סדרה

16:30-17:00

שם תוכנית / פרק

תיאור קצר לורם איפסום דולור סיט אמט

17:00-20:00

שם תוכנית / פרק

תיאור קצר לורם איפסום דולור סיט אמט

שם סדרה

20:00-21:30

שם תוכנית / פרק

תיאור קצר לורם איפסום דולור סיט אמט

שם סדרה

22:00-23:30

שם תוכנית / פרק

תיאור קצר לורם איפסום דולור סיט אמט

שם סדרה

ספריית התכנים

כלים וידע לעתיד של חירות

ערוץ WeAct

חוקרים ומדברים אמת